Lista aktualności Lista aktualności

Czynna ochrona borów chrobotkowych

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Rytel, w ramach czynu społecznego wykonali prace polegające na uprzątaniu i wynoszeniu gałęzi z płatów boru chrobotkowego w leśnictwie Turowiec.

Gałęzie będące pozostałością po usuwaniu powalonych przez ubiegłoroczną nawałnicę drzew, zalegały na chronionych gatunkach porostów. Ich nieuprzątnięcie doprowadziłoby do przekształcenia i w konsekwencji nawet do utraty części płatów cennego siedliska, jakim jest śródlądowy bór chrobotkowy. Porosty to organizmy wymagające światła i ubogiego podłoża, stąd zalegające gałęzie nie tylko utrudniałyby porostom dostęp do światła ale także, w wyniku rozkładu i uwalniania do gleby składników mineralnych, stwarzałyby korzystne warunki dla gatunków konkurencyjnych. Łącznie udało się uprzątnąć powierzchnię 1,9 ha.

Bory chrobotkowe są siedliskami bardzo niestabilnymi, wymagającymi aktywnych działań w ramach ochrony czynnej. Ich specyficzna struktura i kombinacja występujących tam gatunków, ma podłoże antropogeniczne, związane z charakterem historycznej gospodarki rolnej i leśnej. Działania przeprowadzone w ramach akcji miały na celu naśladowanie dawnych sposobów użytkowania lasu polegających między innymi na zubażającym siedlisko wygrabianiu ściółki. Podobne działania realizuje się np. w przywracaniu zbiorowisk świetlistej dąbrowy lub muraw kserotermicznych.

Akcja odbyła się w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.