Lista aktualności Lista aktualności

Dzikie Jabłonie i Grusze dla Ziemi

W Nadleśnictwie Rytel dzięki współpracy z Klubem Gaja obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Posadziliśmy na ogrodzonej uprawie leśnej zabezpieczając z rozmysłem przed zwierzyną leśną do czasu wyrośnięcia i owocowania 3700 drzew gatunków biocenotycznych.

Przypomnijmy, że na terenie Nadleśnictwa Rytel nawałnica w 2017 roku zniszczyła las na powierzchni około 5.3 tys. ha. Aktualnie około 3 tys. ha zostało już posadzone. Do końca bieżącego roku planujemy posadzić powierzchnię łącznie 3.5 tys. ha. Pozostałą część 1.8 tys. ha odnowimy w latach 2022 i 2023. Ponadto w Nadleśnictwie Rytel zainicjowano odnowienia naturalne na powierzchni 375 ha.

Szczególne ważne są gatunki biocenotyczne sadzone w lasach, które mają ogromne znaczenie, mianowicie zwiększenie bioróżnorodności biocenoz leśnych. Są to bardzo często gatunki miododajne i nektarodajne, przyczyniają się do rozwoju szerokiej gamy owadów, w tym zapylających. Stwarzają też lepsze warunki dla bytowania ptaków i nietoperzy, które są nieocenionym sprzymierzeńcem lasu i leśników w utrzymaniu liczebności populacji szkodliwych dla lasu owadów na poziomie bezpiecznym, zapewniającym trwałość lasu. Bioróżnorodność związana z wprowadzaniem gatunków biocenotycznych sprzyja też wzrostowi odporności lasów na wszelkie inne czynniki szkodotwórcze, zarówno biotyczne (owady, grzyby, nicienie i zwierzyna), jak też abiotyczne takie jak wiatrołomy, czy szkody śniegowe (okiść).

Poprzez wzrost retencji wodnej lasów o dużej bioróżnorodności, następuje ograniczenie szkód, powstałych w wyniku powodzi, gwałtownych wiatrów czy pożarów.  Bioróżnorodność sprzyja także przyspieszeniu procesów glebowych, poprawie jakości i żyzności siedlisk leśnych i mikroklimatu. To z kolei wpływa na przyspieszenie obiegu materii, powoduje zwiększenie produkcyjności, a w konsekwencji wzrost pochłaniania dwutlenku węgla i zwiększenie emisji tlenu do atmosfery, w wyniku bardziej intensywnego procesu fotosyntezy z jednostki powierzchni (z 1 hektara) w porównaniu do obszarów, na których nie wprowadzano gatunków biocenotycznych

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, podkreśla -„Dbanie o naszą planetę może stać się przyjemnością jeśli poświęcimy się sadzeniu drzew czy zakładaniu ogrodów. Każde pozytywne działanie się liczy. Niezwykle cieszę się, że współpracujemy z organizacjami dla których stan środowiska nabiera coraz większego znaczenia i możemy działać razem. Znaczenie edukacyjne takich wspólnych przedsięwzięć jest nie do przecenienia. Dzięki zaangażowaniu EY Global Delivery Services Poland w program Święto Drzewa, możemy posadzić kolejne 3700 drzew!”.

Posadzenie dzikich grusz i jabłoni na terenach dotkniętych klęską żywiołową pomoże w zwiększeniu różnorodności biologicznej odnawianego lasu oraz zapewnieni bazę pokarmową i schronienie dla dzikich zwierząt. Dzika jabłoń i grusza są cennymi gatunkami biocenotycznymi, pomimo to, możemy je spotkać sporadycznie w naszych lasach czy na miedzach. Te jedne z najstarszych i rodzimych gatunków drzew owocowych dodadzą też uroku leśnemu krajobrazowi.