Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przetargu

"Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki"

Data opublikowania:2021/06/24

Tryb postępowania:tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/09

/12.07.2021/
Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel informuje o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki". Szczegółowa informacja o unieważnieniu przetargu znajduje się dokumentach do pobrania.

/09.07.2021/
W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki", Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

/30.06.2021/
Informujemy, iż od 01.07.2021r. nastąpi zmiana adresu BIP Nadleśnictwa Rytel. Wszystkie dokumenty będą nadal możliwe do pobrania z plików zamieszczonych poniżej, a także z portalu JOSEPHINE pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13066/summary, jak również na naszej głównej stronie internetowej pod adresem: https://rytel.torun.lasy.gov.pl/. W przypadku problemów z funkcjonowaniem nowych serwerów BIP, informujemy, iż wszelkie zmiany odnoszące się do tego postępowania będą zamieszczone na stronie https://rytel.torun.lasy.gov.pl oraz na portalu JOSEPHINE - https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13066/summary.

/24.06.2021/
Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel zaprasza do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki". Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.