Lista aktualności Lista aktualności

Mieszkańcy Lotynia chronią ptaki

Zbliża się wiosna, wracają pierwsze migrujące ptaki. Już niedługo gatunki gnieżdżące się w dziuplach będą intensywnie poszukiwały miejsc do składania jaj. Aby przygotować się do nadchodzącej wiosny, 13 lutego w świetlicy wiejskiej w Lotyniu, odbyło się spotkanie mające na celu propagowanie ochrony ptaków. Dzieci oraz dorośli wysłuchali prelekcji leśniczego leśnictwa Jakubowo oraz wspólnie wykonali budki lęgowe dla ptaków. We własnoręcznej budowie budki lęgowej najistotniejsze jest to aby budka nie była zbyt płytka oraz aby miała właściwą średnicę otworu wejściowego. Wejście do budki powinno być umiejscowione wysoko, tuż pod daszkiem. Ma to kolosalne znaczenie dla ochrony lęgu przed splądrowaniem.  Wszystkie zbudowane wspólnie budki zostaną wkrótce wywieszone w miejscowym parku.