Lista aktualności Lista aktualności

Nadszedł czas emerytury

12 kwietnia 2021 roku był ostatnim dniem pracy zastępcy nadleśniczego ds. zagospodarowania terenów klęskowych, Józefa Brzezińskiego. Z tej okazji nieliczna (z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne) grupa pracowników Nadleśnictwa Rytel postanowiła podziękować i uroczyście pożegnać naszego zacnego Emeryta.

 

W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę,
W imieniu własnym i pracowników d
ziękuję za wieloletnią pracę na rzecz naszych lasów.

Twoja sumienność i pracowitość jest przykładem dla młodego pokolenia leśników, postawą godną do naśladowania,
a pasja, z jaką pracowałeś w lasach, doceniona została przez wielu pracowników i zwierzchników,
którzy czerpali z Twojego doświadczenia i pomysłów, wykorzystując je podczas wykonywania nie tylko czynności służbowych.

Nieoceniona jest Twoja znajomość historii,
a wiedzą z którą się niejednokrotnie z nami dzieliłeś na długo zostanie w naszej pamięci.

Za przekazanie ciekawych historii bardzo dziękujemy.

Mówiono, że paragrafy ustaw masz w głowie, a z zasobu tej wiedzy korzystamy bez umiaru.
Za wszystko bardzo dziękujemy, życzymy dużo zdrowia na zasłużonej emeryturze,

Niech każdy dzień przyniesie radość i spokój w tych trudnych czasach.
Jeszcze raz dziękujemy za wszystko i zapraszamy, gdy tylko będziesz miał ochotę na spotkanie z nami.

Nadleśniczy

Zbigniew Łącki
z pracownikami

Rytel, 12.04.2021 r.

 

Przebieg pracy zawodowej Józefa Brzezińskiego:

01.06.1980 – 31.07.1987 mistrz, kierownik wydziału w ZPP Czarna Woda
01.08.1987 – 31.08.1996 leśniczy w Nadleśnictwie Czersk   

01.09.1996 – 30.06.2008 leśniczy w Nadleśnictwie Rytel (w okresie od 01.11.2007 do 31.12.2007) pełnił obowiązki inżyniera nadzoru) 
01.07.2008 – 11.08.2017 inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rytel
12.08.2017 – 26.11.2019 zastępca nadleśniczego ds. koordynowania pracami ZUL i pozyskania drewna.
27.11.2019 – 12.04.2021 zastępca nadleśniczego ds. zagospodarowania powierzchni klęskowych.

W okresie swojej pracy zawodowej pan Józef Brzeziński dał się poznać jako dobry fachowiec szczerze zaangażowany w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz jako osoba służąca zawsze pomocą nie tylko na gruncie zawodowym ale i prywatnym. Wspierał leśniczych swoją bogatą wiedzą leśną i pomagał rozwiązywać najtrudniejsze zagadnienia związane z ich codzienną pracą. Jego osobistym sukcesem jest poprawa warunków funkcjonowania ekosystemów naszego nadleśnictwa poprzez wdrażanie małej retencji wodnej, której tajniki zgłębiał i w sposób przemyślany przeniósł je na grunt naszego nadleśnictwa. W sposób szczególny angażował się w sprawy łowieckie, nie tylko jak członek koła łowieckiego lecz jako osoba prowadząca w nadleśnictwie zagadnienia z tego zakresu. Sprawy łowieckie prowadził bardzo skrupulatnie i z wielkim zapałem, co skutkuje dobrymi wynikami osiąganymi przez poszczególne koła łowieckie w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny i ich liczebności. Jako zastępca nadleśniczego ds. koordynowania pracami ZUL i pozyskania drewna przyczynił się w znacznym stopniu do sprawnego uprzątnięcia ogromnej powierzchni zniszczonej podczas nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz do efektywnej sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego. Wśród pracowników i przełożonych postrzegany jako człowiek o wysokiej etyce zawodowej i kulturze osobistej.