Lista aktualności Lista aktualności

Naukowcy z wizytą w Nadleśnictwie Rytel

Wymiana doświadczeń leśnych naukowców i praktyków

24 lipca br. Nadleśnictwo Rytel odwiedzili przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów studiów podyplomowych „Użytkowanie lasu i transport leśny”, realizowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Janusza Sowy.

W ramach pobytu w naszym nadleśnictwie, uczestnicy zapoznali się z prezentacja dotyczącą podjętych przez leśników działań związanych z usuwaniem skutków „klęski stulecia”, w szczególności w zakresie szacowania rozmiaru szkód w drzewostanach, wykonawstwa usług leśnych, technologii pozyskania drewna poklęskowego oraz fotooptycznej metody odbiórki surowca.

W trakcie części terenowej przedstawiono etapy uprzątania powierzchni poklęskowej po pozyskaniu i zrywce drewna (wyrywanie pniaków, transport biomasy i zrębkowanie), oraz zaprezentowano sposoby przygotowania gleby – tradycyjną orkę w bruzdy wykonywaną pługiem leśnym oraz wykorzystywane na żyźniejszych siedliskach punktowe przygotowanie gleby w formie placówek wykonywanych mechanicznie. Ponadto, pokazaliśmy naszym gościom punkt widokowy z wieżą w leśnictwie Młynki oraz będące niemym świadkiem klęski wiatrołomów nieuprzątnięte, pozostawione do obserwacji naturalnych procesów uszkodzone drzewostany w leśnictwie Mylof.

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła udział w wyjeździe wszystkim studentom, dlatego pobyt na powierzchniach poklęskowych w Nadleśnictwie Rytel został zarejestrowany cyfrowo – zebrane materiały posłużą naukowcom do przeprowadzenia zajęć w Krakowie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy leśnikami-naukowcami i leśnikami-praktykami.