Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na roboty budowlane

/29.09.2021/ Zamawiający - Skarb Państwa Nadleśnictwo Rytel z siedzibą w Rytlu, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel, informuje, że w plikach do pobrania znajduje się Informacja z otwarcia ofert oraz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki - postępowanie nr 2".

/20.07.2021/ Zamawiający - Skarb Państwa Nadleśnictwo Rytel z siedzibą w Rytlu, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki - postępowanie nr 2". Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się u dołu strony, w sekcji Materiały do pobrania.

Numer referencyjny przetargu nadany przez Zamawiającego: ZG.270.11.2.2021
Data ogłoszenia: 20.07.2021 r.
Termin składania ofert: 09.08.2021 r., godz. 09:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie, za pośrednictwem portalu Josephine (https://josephine.proebiz.com/pl/)
Termin otwarcia ofert: 09.08.2021 r., godz. 09:30

UWAGA
Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.
Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 01.07.2021 r.).
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będa zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP) na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych. Przepraszamy za utrudnienia.