Lista aktualności Lista aktualności

Rok po akcji "Odnawiamy las po klęsce"

Dokładnie rok temu w Nadleśnictwie Rytel została zainaugurowana przez Parę Prezydencką ogólnopolska akcja sadzenia drzew #sadziMY. W dniach 26-27 kwietnia, w szczególnym miejscu, bo na terenie zniszczonym przez „klęskę stulecia”, w leśnictwie Jakubowo, w wydarzeniu pod hasłem "Odnawiamy las po klęsce", wspólnie z Parą Prezydencką wzięło udział ok. 1000 osób, w tym przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerze, studenci, członkowie LOP oraz leśnicy na czele z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Wytrwali ochotnicy dzielnie sadzili dęby szypułkowe na przygotowanych placówkach.

Nadleśnictwo Rytel, które najbardziej ucierpiało w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku, stało się w tych dniach symbolem przywracania lasu na terenach poklęskowych.

Symboliczny jest również fakt, że to właśnie w tym miejscu zainagurowane zostało narodowe sadzenie lasu. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, podkreślając rangę wydarzenia, któremu patronuje głowa państwa, przypomniał zebranym, sięgającą II RP tradycję organizowania „Święta Lasu”, które w 1933 r. zainaugurował prezydent Ignacy Mościcki. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podziękował leśnikom za opiekę nad wspólnym dobrem jakim są lasy oraz wyraził nadzieję, że Narodowe Sadzenie Lasu na trwale wpisze się w kalendarz wydarzeń odbywających się pod patronatem Pary Prezydenckiej, podobnie jak między innymi organizowane od kilku lat Narodowe Czytanie. W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa i związane z tym ograniczenia, planowana z udziałem Pary Prezydenckiej wiosenna akcja #sadziMY odbędzie się (miejmy nadzieję) jesienią.

Warto dodać, że po upływie roku obserwujemy odradzanie się lasu na terenie poklęskowym. Dęby posadzone na placówkach mają się dobrze, dodatkowo na powierzchni pomiędzy placówkami rosną posadzone, jak również pochodzące z naturalnego obsiewu gatunki domieszkowe – lipy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, a także krzewy o znaczeniu biocenotycznym, takie jak m.in. bez czarny, głogi, jarząb pospolity. Nowe pokolenie lasu jest różnorodne gatunkowo i dostosowane do warunków siedliskowych. Jako leśnicy liczymy, że nowy las będzie cieszył przyszłe pokolenia i pozostanie stabilny zarówno pod względem strukturalnym i ekologicznym.