Lista aktualności Lista aktualności

Kierownictwo LP w Nadleśnictwie Rytel

16 maja 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Rytel odbyła się terenowa część narady kierownictwa Lasów Państwowych. Wzięli w niej udział dyrektorzy 17 regionalnych dyrekcji LP, na czele z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym i Wiceminister Środowiska Małgorzatą Golińską.

W pierwszej części spotkania, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Toruniu Robert Paciorek, przedstawił uczestnikom prezentację, podczas której omówił aktualny stan prac nad usuwaniem skutków ubiegłorocznej nawałnicy w nadleśnictwa klęskowych toruńskiej dyrekcji.

Ważnym elementem wizyty było spotkanie Wiceminister Środowiska, Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora RDLP w Toruniu z pracownikami Służby Leśnej Nadleśnictwa Rytel. Podczas tego spotkania padły przede wszystkim słowa podziękowania i uznania trudu oraz zaangażowania w usuwanie skutków klęski. Pracownicy przedstawili problemy, z którymi borykają się w codziennej pracy – przede wszystkim zwrócono uwagę na nieporównywalnie większe obciążenie pracą w związku z pracą w trudnych, poklęskowych warunkach  i przy niewystarczających zasobach kadrowych. Wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych, monotonia wykonywanych zadań, praca kosztem życia rodzinnego bez perspektywy wykorzystania zaległego urlopu, to tylko niektóre problemy, z którymi boryka się klęskowe nadleśnictwo. Dyrektor Generalny LP zapewnił  o pełnym wsparciu w zakresie zgłoszonych przez pracowników potrzeb technicznych, finansowych oraz kadrowych.

Podczas ostatniej części narady, w której wzięli udział również nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw dotkniętych klęską oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nadleśniczy Antoni Tojza przedstawił prezentację,  w której przybliżył zebranym dane dotyczące klęski na terenie nadleśnictwa Rytel, postępu prac przy usuwaniu jej skutków i towarzyszących temu problemach i trudnościach.