Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi agrolotniczne na terenie Nadleśnictwa Rytel

Nadleśnictwo Rytel informuje, że w dniach od 21.05.2018 r. do 20.06.2018 r. planowane są zabiegi ratownicze przeciwko szkodliwym owadom - Brudnicy mniszce. Obszar zakwalifikowany do zabiegu znajduje się na terenie Leśnictw Jeziorko, Jaty i Lutom oraz na terenie lasów nadzorowanych. Teren ten jest objęty zakazem wstępu do lasu. Do zabiegu ratowniczego zastosujemy środki: DIMILIN 480 S.C. oraz FORAY 76B z adiuwantem Ikar 95 EC.

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) oznakowany jest za pomocą tablic ostrzegawczych, jak również we wsiach na tablicach ogłoszeń wywieszone są informacje o zabiegu agrolotniczym. 

Powierzchnie przewidziane do zabiegów agrolotniczych:

GMINA CZERSK: powierzchnia 1379,41 ha

Leśnictwo Jeziorko – oddz.: częściowo 78-83,częściowo 107-111, częściowo 139, 140-142, częściowo 143, 144-146, 165-173, 195-201  – pow. 726,68 ha

Leśnictwo Jaty – oddz.: 224-229, 237-244, 270-276, częściowo 277 i 278  – pow. 474,04 ha

Leśnictwo Lutom –oddz.: częściowo 304-306, częściowo 333-335  – pow. 123,41 ha

Lasy nadzorowane – oddz.: częściowo 9 i 10 – pow. 55,28 ha

 

GMINA TUCHOLA – powierzchnia 36,84  ha

Leśnictwo Jaty – oddz. : 194 i 223 – 36,84 ha

 

 Informacje dotyczące zasad ostrożności:

  • zakaz wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem,
  • zakaz pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.
  • zakaz zbioru runa leśnego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel

                                                                                          Antoni Tojza