Unieszkodliwianie pokryć dachowych z azbestem

S P R A W O Z D A N I E


Wykonanie zadań przy udziale środków z W.F.O.Ś i G.W. w Gdańsku
w zakresie rozbiórki, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachu zawierającego azbest z budynków Nadleśnictwa Rytel – etap VI.


Nadleśnictwo Rytel w 2015 r. wykonywało już kolejny – VI etap prac związanych z unieszkodliwieniem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe).
Zakres prac obejmował między innymi: rozbiórkę całości budynków konstrukcji drewnianej i murowanej tj. stodoły, szopy (wozowni) oraz garaży z wiatą w tym demontaż istniejących pokryć dachowych z płyt azbestowo cementowych (eternitu).
Powyższe prace wykonały przez firmę P.P.U.H. „HURT-TRANS-KAWIKO" Władysława Szyling, 89 – 410 Więcbork, ul. Starodworcowa 12.
Ogółem powierzchnia pokryć dachowych wyniosła – 330,00 m2, a masa przekazanych odpadów – 8,14 Mg.
Koszt zadania związanego z rozbiórką transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych to kwota 3.540,00 zł. /netto/. Zadanie otrzymało dotację w kwocie – 2.500,00 zł. /netto/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Treść i zdjęcia: Tadeusz Ropiński