Asset Publisher Asset Publisher

200 lat munduru leśnego

W dniu 6 grudnia 2019 roku, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w sali wystawowej budynku Oficyny mieszczącym część ekspozycji Muzeum Leśnictwa, została udostępniona wystawa „200 lat munduru leśnego”. Wśród uczestników uroczystości otwarcia wystawy znalazło się dwóch pracowników Nadleśnictwa Rytel, pasjonatów historii leśnictwa – zastępca nadleśniczego Józef Brzeziński oraz specjalista Służby Leśnej Adrian Talaśka.

Wystawa prezentuje rekonstrukcje munduru leśnego z okresu Królestwa Kongresowego, a także mundury z dwudziestolecia międzywojennego oraz okresu po 1945 roku. Uzupełnieniem ekspozycji są oryginalne pamiątki związane z mundurem leśnika, fotografie, oznaki służbowe oraz plansze pokazujące poszczególne etapy rozwoju leśnego umundurowania. Dodatkowo, znalazły się tam również wzory munduru określone ostatnim rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do połowy 2020 roku. Szczegóły na stronie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (www.okl.lasy.gov.pl).