Asset Publisher Asset Publisher

L. Turowiec: Przebudowa drogi pożarowej

Leśnicy z Rytla mimo zaawansowanych prac szczególnie przy uprzątaniu lasu, wykonywanej orce zrębów i trwającego sadzenia lasu prowadzą prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej. Nasze drogi w bieżącym i poprzednim roku bardzo mocno zostały uszkodzone wskutek nawałnicy, szczególnie podczas intensywnego wywozu drewna. Liczne wyboje, zastoiska wody, nierówności to nie rzadkość naszych leśnych dróg. Wymagają dużo nakładów w związku z dużą ilością przemieszczających się ciężarowych aut czy dostosowaniem ich do ewentualnych pojazdów gaśniczych.

Szerokość dotychczasowej gruntowej nawierzchni drogi to nieco ponad 3 m. Pobocza pokryte warstwą humusu i darniny, co w okresie opadów deszczu powoduje jej rozmywanie i rozjeżdżanie. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu: koryta, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu. W ramach podjętych prac zostały także wykonane pobocza, mijanki, zjazdy oraz odprowadzenia wody.

Nad całością realizacji inwestycji czuwał inspektor nadzoru budowlanego. Cieszymy się, że kolejna droga pożarowa będzie stanowić zabezpieczenie w razie powstania pożaru a w przyszłości posłuży do prowadzenia efektywniejszej gospodarki leśnej. Ponadto przyczyni się do zwiększenia pieszego ruchu turystycznego w kierunku Parku Narodowego Bory Tucholskie.