Historia

Nadleśnictwo Rytel zostało utworzone 1 lipca 1868 r. . W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel dołączono Nadleśnictwo Klosnowo.

      Do końca XVIII wieku lasy z terenu obecnego nadleśnictwa zarządzane były najpierw przez książąt pomorskich, potem przez państwo krzyżackie, następnie weszły w skład dóbr królewskich. W wyniku I rozbioru Polski ziemie te były pod zarządem pruskim, a po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku zostały objęte jurysdykcją polską. Prace w wyłuszczarni nasion - początek XX w.


 
        Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby leśne, w skład których wchodzi 15 leśnictw, a także szkółka leśna, wyłuszczarnia nasion oraz stacja oceny nasion.

 

Prace w wyłuszczarni nasion - początek XX w.


      Nadleśnictwo Rytel w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel dołączono Nadleśnictwo Klosnowo.

 

 Wyłuszczarnia nasion w Klosnowie - obecnie

 

 

Wyłuszczarnia nasion w Klosnowie - poczatek XX w.


Nadleśnictwo Klosnowo - utworzone w 1910 roku z części ówczesnego Nadleśnictwa Chociński Młyn oraz wykupionych gruntów prywatnych. Jako samodzielna jednostka administracyjna nadleśnictwo funkcjonowało do 31.12.1972 roku.


Nadleśnictwo Rytel - utworzone 1 lipca 1868 roku wyodrębnione z Nadleśnictwa Woziwoda.
W roku 1996 roku z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nadleśnictwa (obrębu leśnego Klosnowo) utworzono Park Narodowy "Bory Tucholskie".