Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest:

Tomasz Orzłowski
inżynier nadzoru

tel. kom.: 694 411 015
tomasz.orzlowski@torun.l
asy.gov.pl