Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo to nie tylko łowy, to przede wszystkim gospodarowanie populacjami zwierzyny zgodnie z ochroną przyrody przy współpracy różnych organizacji i osóbfizycznych. To także kultywowanie dobrych tradycji i obyczajów łowieckich, gwara myśliwska, układanie psów myśliwskich, zawody w strzelaniu do rzutków (skeet), gromadzenie zbioru książek o tematyce łowieckiej, sztuka inspirowana lasem i polowaniem, szlachetna sztuka wabienia zwierzyny czy muzyka myśliwska.

Nadleśnictwo Rytel należy do Łowieckiego Rejonu Hodowlanego Nr 1 „Bory Tucholskie Północne”. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych opracowanych na lata 2023-2033 oraz Rocznych Planów Łowieckich. Nadleśnictwo Rytel zatwierdza Roczne Plany Łowieckie dla sześciu obwodów łowieckich, w których nadzoruje prowadzenie gospodarki łowieckiej, pięć z nich to obwody leśne i  jeden polny. Obwody łowieckie dzierżawione są przez pięć Kół Łowieckich:

1. Nr 152 „Bór” w Rytlu (obwód nr 285 leśny)
2. Nr 34 „Knieja” w Rytlu (obwód nr 286 leśny)

3. Nr 31 „ Dr J. Łukowicza” w Klosnowie (obwód nr 270 leśny i nr 287 leśny)
4. Nr 55 „Daniel” w Warszawie (obwód nr 288 leśny)
5. Nr 32 „Daniel” w Chojnicach (obwód nr 301 polny).

Wskutek nawałnicy po zagospodarowaniu powierzchni leśnej młodymi uprawami można zaobserwować stopniowy powrót jeleni. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono jeleni 368  sztuk,  saren 843 sztuk oraz 51 dzików. Istnieje więc uzasadniona obawa, że stany jeleni wpłyną na uszkadzanie nowo posadzonych drzew na uprawach.  
Aby temu zapobiec, oprócz zabezpieczania cennych gatunków, zwiększono plan odstrzału jeleni. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, jenoty, kuny, tchórze, dzikie króliki oraz inne gatunki.