Siedziba Nadleśnictwo Rytel
Nadleśnictwo Rytel
tel.: 52 334 18 50; IP: 1215100
52 334 18 51

Rytel-Dworzec 4

89-642 Rytel

godziny urzędowania: 700 do 1500

kasa czynna do godziny 1400

 

NIP 555-000-76-71
REGON 090550740
Rachunek: BGŻ BNP Paribas O/Tuchola nr 05 2030 0045 1110 0000 0076 2920

 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Nadleśnictwa Rytel: /pgl_lp_1215/SkrytkaESP

Nadleśnictwo Rytel nie rozsyła materiałów promocyjnych drogą pocztową

 

WIDZISZ POŻAR LASU - DZWOŃ!
Punkt Alarmowo Dyspozycyjny-Dyspozytor

52 33 41 866
694 439 403

IP LP 1215444

 

Nadleśniczy
Łukasz Rutkowski
52 334 18 50
Zastępca nadleśniczego
Leszek Pultyn
52 334 18 55; kom.: 696 491 205; IP: 1215311
Zastępca nadleśniczego
Waldemar Wencel
52 334 18 57; kom.: 694 435 761; IP: 1215312
Główny księgowy
Danuta Kocinska
52 334 18 63; kom.: 668 417 258; IP: 1215611

Inżynierowie nadzoru

Piotr Chybowski
Inżynier nadzoru - obręb Klosnowo
Tel.: 52 334 94 73; 52 334 94 70; kom.: 668 037 652; IP: 1215335
Tomasz Orzłowski
Inżynier nadzoru - obręb Rytel
Tel.: 52 334 94 73; kom.: 694 411 015; IP: 1215335

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Talaśka
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 52 334 18 54; kom.: 504 876 692; IP: 1215331
Tomasz Kiełpiński
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i ochrony ppoż.
Tel.: 52 334 94 72; kom.: 733 456 262; IP: 1215332
Adrian Talaśka
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej
Tel.: 52 334 18 59; kom.: 668 037 699; IP: 1215334
Tomasz Zmuda Trzebiatowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 52 334 18 65; kom.: 734 488 342; IP: 1215336
Mariusz Chabowski
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i gospodarki gruntami
Tel.: 52 334 18 65; kom.: 577 677 694; IP: 1215333
Ewelina Szpak
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji, turystyki i ochrony przyrody
Tel.: kom.: 577 677 629
Konrad Szpak
Specjalista Służby Leśnej ds. administrowania SILP i gospodarki łowieckiej
Tel.: kom.: 531 214 214
Izabela Knut
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych i oceny nasion
Tel.: kom.: 537 977 261

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Pawłowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 52 334 94 77; kom.: 694 439 411; IP: 1215614
Iwona Wnuk Lipińska
Starszy księgowy
Tel.: 52 334 94 74; kom.: 577 677 619; IP: 1215613
Katarzyna Dajska
Starszy księgowy
Tel.: 52 334 18 56; kom.: 577 677 648; IP: 1215612

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Monika Tobolska (czasowo nieobecna)
Sekretarz nadleśnictwa
Magdalena Grzonka-Sikora
Specjalista SL ds. administracji p.o. sekretarza nadleśnictwa
Tel.: 52 334 18 68; kom.: 577 677 982; IP: 1215674
Mirosława Kołbuc
Sekretarka - sekretariat nadleśnictwa
Tel.: 52 334 18 50; 52 334 18 52; kom.: 696 058 216; IP: 1215100
Karolina Chabowska
Referent ds. administracji
Tel.: 52 334 18 54; kom. 577 677 965; IP: 1215331

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Tyblewski
Starszy strażnik leśny p.o. Komendanta
Tel.: 52 334 18 60; kom.: 660 431 519; IP: 1215221
Wiesław Hinc
Starszy strażnik Leśny
Tel.: 52 334 18 71; kom.: 606 906 875; IP: 1215222

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Kołatka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 334 49 75; IP: 1215672

Stanowisko ds. remontów i BHP

Tadeusz Ropiński
Specjalista ds. remontów i BHP
Tel.: 52 334 18 62; tel. kom.: 604 947 087; IP: 1215673

Wyłuszczarnia Nasion i Stacja Oceny Nasion

Witold Prabucki
Leśniczy Kierownik Wyłuszczarni Nasion
Tel.: 52 398 56 15; kom.: 694 439 405
Bogumiła Kiedrowska
Specjalista Służby Leśnej ds. oceny nasion
Tel.: 52 398 56 13; kom.: 577 677 653
Izabela Knut
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych i oceny nasion
Tel.: kom.: 537 977 261

Stażyści

Aleksandra Hinc
Stażystka