OBIEKTY EDUKACYJNE

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy obiekty, w których prowadzona jest działalność edukacyjna. Są to wieża widokowa w leśnictwie Młynki, Wyłuszczarnia Nasion w Klosnowie oraz wytyczona w jej sąsiedztwie ścieżka edukacyjna.

Wieża widokowa w leśnictwie Młynki

Wieża widokowa usytuowana jest przy drodze krajowej nr 22, w okolicy skrzyżowania z drogą do prowadzącą do siedziby Nadleśnictwa Rytel, dalej w kierunku miejscowości Zapora. Z platformy widokowej znajdującej się na wysokości ok. 135 m n.p.m. można zobaczyć ogrom zniszczeń dokonanych przez nawałnicę z 11 sierpnia 2017 r. Naprzeciwko wieży, po drugiej stronie drogi krajowej, leśnicy pozostawili obszar ok. 1 ha z nieuprzątniętym drzewostanem, dzięki czemu możliwe będzie obserwowanie w niewielkiej skali w jaki sposób przebiega naturalna regeneracja lasu po wystąpieniu szkód od wiatru. Przy obiekcie zlokalizowane jest miejsce postoju pojazdów oraz tablice edukacyjne informujące o skutkach klęski 100-lecia, udostępnianiu obszarów leśnych po nawałnicy i perspektywach przywrócenia lasu na tym terenie. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających.

Wyłuszczarnia Nasion w Klosnowie

Jest to zabytkowy obiekt architektoniczny, w którym zachowały się stuletnie urządzenia służące do wyłuszczania nasion z szyszek drzew leśnych. W wyłuszczarni znajduje się izba edukacyjna oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Podczas zwiedzania wyłuszczarni, trwającego około godziny, można zapoznać się z dawnym i obecnym sposobem pozyskiwania nasion na potrzeby zalesieniowe. Zwiedzanie wyłuszczarni jest całkowicie bezpłatne. W celu umówienia wizyty w wyłuszczarni prosimy o kontakt z p. Eweliną Szpak tel. 48 52 3985613, 52 3985615, tel. kom.: 577 677 645. Zwiedzanie Wyłuszczarni Nasion jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

Ścieżka dydaktyczna Klosnowo

Przy budynku Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie rozpoczyna się ścieżka edukacyjna o tematyce dotyczącej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody. Czas przejścia wynosi ok 2-3 godzin. Infrastruktura ścieżki poddana została kompleksowej modernizacji. Zapraszamy do zwiedzania.

Izba edukacyjna w wyłuszczarni nasion

Izba edukacyjna znajduje się w budynku wyłuszczarni a wizyta w niej jest częścią programu zwiedzania ścieżki edukacyjnej i wyłuszczarni nasion. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych całość zajęć edukacyjnych prowadzona jest w izbie wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, lub w wiacie edukacyjnej przy budynku wyłuszczarni.

Galeria "Stara Remiza"

Nowy obiekt, udostępniony w lipcu 2016 roku. Remiza znajduje się przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie. Galeria jest otwarta 24h/dobę i przeznaczona do samodzielnego zwiedzania. Oprócz archiwalnych zdjęć umieszczono tam tablice informujące pracy wyłuszczarni w języku polskim i angielskim.

Wiata edukacyjna w Klosnowie

Nowa wiata oddana do użytku w 2015 roku. Jest ona wykorzystywana do prowadzenia zajęć w razie niepogody oraz do podsumowywania zajęć i imprez turystycznych. Ponadto można korzystać z wiaty we własnym zakresie, po wcześniejszym zarezerwowaniu wiaty. Grafik korzystania z wiaty znajduje się w Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie (tel. 48 52 3985613, 52 3985615).