Obszary Natura 2000

Natura 2000 to forma ochrony przyrody polegająca na ograniczeniu takiej działalności człowieka, która szkodzi gatunkom będącym przedmiotami ochrony na tych obszarach.

Na terenie Nadleśnictwa Rytel funkcjonują dwa obszary Natura 2000 wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej:

1. OSO Wielki Sandr Brdy PLB 220001, w skład którego wchodzą leśnictwa Kopernica oraz częściowo Wolność, Turowiec, Funka. Przedmiotami ochrony w obszarze są między innymi bielik, puchacz, włochatka, dzięcioł czarny, lerka, lelek.

2. OSO Bory Tucholskie PLB 220009 obejmująca pozostałą część nadleśnictwa poza fragmentem leśnictwa Krojanty.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono sześć obszarów Natura 2000.

Na mocy dyrektywy siedliskowej wyznaczono także cztery obszary siedliskowe Natura 2000:

1. SOO Sandr Brdy PLH 220026. Przedmiotami ochrony w obszarze są między innymi jeziora lobeliowe, ramienicowe i dystroficzne oraz bory chrobotkowe.

2. SOO Las Wolność PLH 220060. Przedmiotami ochrony w obszarze są między innymi kwaśne buczyny i torfowiska. Obszar obejmuje bukowe lasy porastające Górę Wolność nieopodal Chojnic.

3. SOO Czerwona Woda Pod Babilonem PLH 220056. Obszar położony na terenie Leśnictwa Kopernica obejmuje zbiorowiska wodne i podmokłe położone wzdłuż rzeki Czerwona Woda.

4. SOO Dolina Brdy i Chociny PLH 220058. Obszar położony na terenie Leśnictwa Kopernica obejmuje zbiorowiska wodne i podmokłe położone wzdłuż rzek Brdy i Chociny.

Bielik. Fot. T. Kubicki.

Dowiedz się więcej na temat obszarów Natura 2000.