Realizowany przez Nadleśnictwo Rytel projekt pn. „W ślad za huraganem” powstał z potrzeby uświadomienia społeczeństwu rozmiaru i skutków ekologicznych nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Celem projektu jest także przybliżenie kompleksu zadań podjętych po wystąpieniu klęski w zakresie uprzątania i zagospodarowania powierzchni leśnych.

W ramach projektu wyznaczony został pieszo-rowerowy szlak turystyczno-edukacyjny, na trasie którego leśnicy opisują i pokazują najważniejsze i najciekawsze miejsca związane z nawałnicą.

Wędrując „w ślad za huraganem” można na własne oczy przekonać się o potędze żywiołu.