Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029

Działalność edukacyjna realizowana przez nadleśnictwa prowadzona jest na podstawie programu edukacji przygotowanego przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi i obowiązującego przez dziesięć lat.

Dokument ten reguluje zasady prowadzenia edukacji przez jednostkę i zakłada współpracę ze społeczeństwem w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, m.in.: akcji, konkursów, wystaw, projektów oraz zajeć edukacyjnych. Głównymi partnerami we współdziałaniu są szkoły, lokalne stowarzyszenia i instytucje ochrony przyrody.

W programie planuje się budowę, modernizację oraz naprawy istniejacej infrastruktury edukacyjnej, przygotowanie wydawnictw i doposażenie obiektów w środki dydaktyczne.

Edukacja leśna prowadzona przez leśników jest bezpłatna, a obiekty przygotowane na ten cel służą dodatkowo turystom.  Aktualny Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa dla Nadleśnictwa Rytel został opracowany na lata 2020-2029, z jego szczegółami można zapoznać się pobierając plik PDF zamieszczony poniżej.