Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Rytel przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych w celu umożliwienia uprawiania aktywności typu bushcraft i surviwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surviwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie Nadleśnictwa Rytel został wyznaczony specjalny obszary leśny o powierzchni ponad 1320 ha, z myślą o miłośnikach bushcraftu i survivalu oraz osobach, które chcą przenocować w lesie "na dziko", bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja obszaru „Zanocuj w lesie” widoczna jest również na mapie udostępnianej przez Bank Danych o Lasach [https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [http://bityl.pl/hNd0X] (android) lub [http://bityl.pl/Ytwf7] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony),
 2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
 3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu,
 4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu, oznakowane są żółtymi tablicami ostrzegawczymi, ustawione są w terenie przy drogach i szlakach w rejonie prowadzonych prac,
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  1. terminy polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 152 Bór w Rytlu, adres ul. Piaskowa 1, 89-642 Rytel – informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czersku kontakt: 523954860 i Urzędzie Miejskim w Tucholi
   kontakt: 525642500.
  2. terminy polowań zbiorowych Koło łowieckie Nr 34 Knieja w Rytlu, 89-642 Rytel (oddziały leśne 148,176,177,203) – informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czersku kontakt: 523954860 oraz Urzędzie Gminy Chojnice kontakt: 523972129.
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Prośbę wyślij na adres rytel@torun.lasy.gov.pl lub ewelina.szpak@torun.lasy.gov.pl nie później niż na 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Podaj następujące dane:

imię i nazwisko zgłaszającego,
telefon kontaktowy,

e-mail kontaktowy,
liczbę nocy (daty),
liczbę osób,

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Tadeusz Ropiński, e-mail: tadeusz.ropinski@torun.lasy.gov.pl, tel. kom. 604 947 087. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.