REAERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Moczadło"

Data utworzenia: 8 grudnia 2010 r.
Powierzchnia: 26,17 ha.
Leśnictwo: Turowiec.

Rezerwat chroni jezioro lobeliowe wraz z częścią zlewni porośniętej borami sosnowymi.

Rezerwat położony jest w powiecie chojnickim, na terenie gminy Brusy, około 2 km na południowy zachód od miejscowości Męcikał. Obejmuje on grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel oraz jezioro Moczadło, które jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych. Jezioro Moczadło jest niewielkim 4,47 ha i niezbyt głębokim do około 11 m, oligotroficznym zbiornikiem, z krystalicznie czystą wodą. Jest to jedno z najlepiej zachowanych i najbardziej reprezentatywnych jezior lobeliowych w Polsce. Jest tu stanowisko wielu cennych gatunków roślin. W jeziorze stwierdzono bardzo liczną populację elismy pływającej, znajduje się tu także poryblin jeziorny i lobelia jeziorna. Na brzegu jeziora występują m.in. rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy i przygiełka biała.

 

Rezerwat „Male Łowne"

Data utworzenia: 31 grudnia 1993 r.
Powierzchnia: 37,83 ha.
Leśnictwo: Kopernica.

Rezerwat chroni jezioro dystroficzne oraz część zlewni porośniętej borami sosnowymi.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterystycznych dla torfowisk przejściowych i wysokich, lasów bagiennych, wilgotnych oraz świeżych z występującymi tu gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem takich jak: rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty, grzybień biały, widłak jałowcowaty, turzyca bagienna i wiele innych.
Centralną część rezerwatu stanowi niewielkie (3,23 ha) śródleśne wytopiskowe jeziorko o krystalicznie czystej wodzie z wyjątkowo niską zawartością soli mineralnych.

Fot. Pływające wyspy w rezerwacie Małe Łowne. Archiwum Nadl. Rytel